Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení v k. ú. Bohdalovice u Větřní

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18690
Evidenční číslo: 161-2023-505202
Datum uzavření smlouvy: 03.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 935 215,33
Cena v Kč vč. DPH: 2 341 610,55
Zadávací řízení: Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení v k. ú. Bohdalovice u Větřní

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení v k. ú. Bohdalovice u Větřní

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v k. ú. Bohdalovice u Větřní, včetně kácení a výsadby. Revitalizace HOZ proběhne kombinací technických opatření, tvorby tůní a samovolné renaturace. Za tímto účelem bude zasypáno otevřené koryto HOZ, vybudováno osm tůní, tři brody a jedna balvanitá rampa. HOZ bude revitalizováno v délce cca 780 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy