Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva TDS na stavbě „Výstavba cest v k.ú. Rtyně a Velvěty“ 09.08.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesta HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu" 09.08.2021
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Ústecký kraj 09.08.2021
Smlouva o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Likvidace skládky Březno u Postoloprt" 09.08.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic 09.08.2021
Smlouva o dílo Výstavba cesty HPC10 v k.ú. Ohníč 09.08.2021
SoD - KoPÚ Křekovice 09.08.2021
TDS stavby "Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína" 09.08.2021
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě "Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic" 09.08.2021
Inventarizace dřevin a podání žádosti ke kácení dřevin u cesty C8 v k.ú. Zašová 06.08.2021
Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Jičín - 2021 06.08.2021
Příkazní smlouva na Technický dozor a koordinátor BOZP při výstavbě polní cesty VPC 3 kategorie P 4,0/30 v k. ú. Pravětice 05.08.2021
Rámcová dohoda na zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský kraj 05.08.2021
Rámcová dohoda na zpracování dokumentace vodního díla pro kraj Vysočina 05.08.2021
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na realizaci polní cesty HPC3 v k. ú. Kozly 05.08.2021
Větrolam VN3 - II. etapa v k.ú. Vrbovec 05.08.2021
Vytyčování pozemků po komplexních pozemkových úpravách v roce 2021 05.08.2021
Objednávka SPU 283687/2021 na zajištění údržby pozemků v Karlovarském kraji - sekání trávy 04.08.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Realizace větrolamů v k. ú. Chvalín 04.08.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Chvaleč 04.08.2021