Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy na rekonstrukci přídělů v k.ú. Doksy u Máchova jezera, Kravaře v Čechách a v k.ú. Blíževedly 11.08.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Vrskmaň a část k.ú. Kyjice 11.08.2021
Smlouva o dílo Polní cesta C1 v k.ú. Lavičky 11.08.2021
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Šedivec – polní cesty 11.08.2021
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou 11.08.2021
SoD - Rekonstrukce plynových kotelen v sídle KPÚ pro JmK 11.08.2021
Objednávka na vyhotovení ZP v k.ú. Chudenice, Lučice u Chudenic, Trnčí, Kvášňovice (RD na ZP KPÚ pro Plzeňský kraj 2019-2021) 10.08.2021
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 6/21 10.08.2021
Příkazní smlouva - TDS ke stavbě polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš 10.08.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - „Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi“ (původně zveřejněno dne 10.08.2021) 10.08.2021
Smlouva o dílo na Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravu kancelářských prostor 10.08.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - "Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi" (původně zveřejněno dne 10.08.2021) 10.08.2021
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí 10.08.2021
Vytýčení pozemků po KoPÚ - Vyškov 2021 10.08.2021
VZMR: Přeložka distribučního zařízení ČEZ v k.ú. Ostrý Kámen 10.08.2021
Dodatek k objednávce na odstranění černé skládky v k.ú. Mikulovice u Vernéřova - okres Chomutov 09.08.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hulín část 09.08.2021
Objednávka na Revizi elektrických spotřebičů 09.08.2021
Příkazní smlouva č. 1081-2021-529201 na obstarání TDS při "Realizaci PSZ KoPÚ Děpoltovice: výstavbě malé vodní nádrže VN1" 09.08.2021
Příkazní smlouva na výkon TDS při stavbě polních cest v k.ú. Kámen u Pacova 09.08.2021