Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Realizace PC 17 k.ú. Zlaté Hory 02.06.2021
Smlouva o dílo - Výstavba otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Krakořice 02.06.2021
SoD AD – Vodní nádrž N1 s LBC, polní cestou HC2 včetně IP13 v k.ú. Holubice 02.06.2021
SoD č. 34/2021-504202, Revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 3.6.2021 02.06.2021
SoD PD – Vodní nádrž N1 s LBC, polní cestou HC2 včetně IP13 v k.ú. Holubice 02.06.2021
TDS a koordinátor BOZP - Realizace souboru staveb v k.ú. Horní Ředice a Malé Výkleky 02.06.2021
Objednávka - Úklid v sídle KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha - červen - srpen 2021 01.06.2021
Rámcová dohoda č. 746-2021-504101 - Geodetické práce KPÚ pro Plzeňský kraj 2021-2023 01.06.2021
Smlouva o dílo č. 735-2021-541202 na provedení autorského dozoru - biokoridor LBK 32 a LBK 33 k.ú. Žďár v Podbezdězí 01.06.2021
Smlouva o dílo č. 737-2021-541202 na zpracování projektové dokumentace pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33 v k.ú. Žďár v Podbezdězí 01.06.2021
Smlouva o dílo na PD pro realizaci SZ KoPÚ a JPÚ v k.ú. Supíkovice HC 1-4 a poldru, cest HC 6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC 6.2 v k.ú. Hradci u Jeseníka 01.06.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Jelence" 01.06.2021
TDS "Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3 v k.ú. Nedachlebice" 01.06.2021
Polní cesty RCV6+NCV2+RCV7 v k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty 31.05.2021
Příkazní smlouva č. 548-2021-541202 na zajištění TDS na akci rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany 31.05.2021
Příkazní smlouva č. 549-2021-541202 na zajištění BOZP na akci rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany 31.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty Krajníčko C1, C8 a C11 31.05.2021
SOD 11/2021/504203 (Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice) 31.05.2021
Příkazní smlouva č. 750-2021-504101 - Zajištění činností v oblasti obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ 28.05.2021
Příkazní smlouva na zajištění TDS při stavbě polních cest v k.ú. Samšín 28.05.2021