Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na AD pro LBK 3B a LBK 5C v k. ú. Volevčice - 2. část VZMR 17.07.2023
Smlouva o dílo na PD a GTP pro HPC 1B R v k. ú. Volevčice - 1. část VZMR 17.07.2023
Smlouva o dílo na PD pro LBK 3B a LBK 5C v k. ú. Volevčice - 2. část VZMR 17.07.2023
Smlouva o dílo - Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem 17.07.2023
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Malá Morava 17.07.2023
TDS a koordinátor BOZP pro realizaci společných zařízení v k.ú. Ostrý Kámen a v k.ú. Radišov 14.07.2023
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při realizaci Polních cest C24, C48, C68 a C69 v k.ú. Božejovice 13.07.2023
Příkazní smlouva - technický dozor stavby při realizaci Polních cest C24, C48, C68 a C69 v k.ú. Božejovice 13.07.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně č. 15/2023-504202 - Realizace protierozní meze TO1 a příkopu PR1 v k. ú. Sedlec u Poběžovic 12.07.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí 12.07.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace protierozní meze TO1 a příkopu PR1 v k. ú. Sedlec u Poběžovic 12.07.2023
TDS a koordinátor BOZP pro realizaci společných zařízení v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové a v k.ú. Čtyřicet Lánů 12.07.2023
Zajištění činnosti TDS pro realizaci PC C24 a C26 s výsadbou doprovodné zeleně v k.ú. Horní Bobrová 12.07.2023
Zajištění činnosti TDS pro realizaci PC HC1-R a VC1-R s ozeleněním IP9 a IP10 k.ú. Pořežín 12.07.2023
Příkazní smlouva - BOZP na "Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas" a "Realizace polní cesty HC9-R a alejová výsadba IP4 v k.ú. Horní Hradiště" 11.07.2023
Příkazní smlouva: KBOZP pro stavbu „Realizace SZ Ropice - polní cesta VC13“ 11.07.2023
Příkazní smlouva na BOZP - Realizace PSZ Větřkovice u Vítkova II. etapa 11.07.2023
Příkazní smlouva na TDS - Realizace PSZ Větřkovice u Vítkova II. etapa 11.07.2023
Příkazní smlouva - TDS na "Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas" a "Realizace polní cesty HC9-R a alejová výsadba IP4 v k.ú. Horní Hradiště" 11.07.2023
Příkazní smlouva: TDS pro stavbu „Realizace SZ Ropice – polní cesta VC13" 11.07.2023