Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Hodnocení záměru dle § 67 zák. č.114/1992 Sb. pro účely PSZ KoPÚ Šumice 12.04.2022
Projektové dokumentace biokoridoru LBK 14 a biocentra LBC 4 v k.ú. Ohaře 12.04.2022
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na polní cestu DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněnou údolnici v k.ú. Velká Chyška 12.04.2022
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na opatření k odvádění povrchových vod z území v k.ú. Obrataň 12.04.2022
Část B poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel – Pobočka Chrudim 11.04.2022
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP na akci "Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany" 11.04.2022
Příkazní smlouva na zajištění TDS na akci "Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany 11.04.2022
Smlouva na poskytování služeb KIVS - CMS - IP MPLS VPN na roky 2022 - 2025 11.04.2022
Smlouva na poskytování služeb KIVS - KTS - symetrický internet na roky 2022 - 2025 11.04.2022
Smlouva na poskytování služeb KIVS - KTS - symetrický internet na roky 2022 - 2025 11.04.2022
Smlouva o společném zadávání - PD pro rekonstrukci komunikace a hráze rybníku Brůdek #\0 11.04.2022
Geotechnický průzkum Bílá Voda 08.04.2022
Geotechnický průzkum Červená Voda 08.04.2022
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 05/22 08.04.2022
Příkazní smlouva BOZP Polní cesty Cehnice 07.04.2022
Příkazní smlouva TDS Polní cesty Cehnice 07.04.2022
SoD - VP1 - rybník "Svět" a polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice 07.04.2022
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2022,2023 - opakované uveřejnění z důvodu ochrany informací, původní uveřejnění dne 5.4.2022 05.04.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska 05.04.2022
Smlouva o dílo: Zajištění AD pro vodní nádrže MVN7, MVN8, MVN10 a MVN11 v k.ú. Andělka 04.04.2022