Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka na oplocení Horní Jadruž LBK CH16-CH17 13.02.2023
Objednávka servisní prohlídky - oprava osobního automobilu 13.02.2023
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na výsadbu krajinné zeleně v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic 13.02.2023
Smlouva o dílo - Sanace erozní strže, k.ú. Košín 13.02.2023
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem 13.02.2023
Údržba pozemků v Karlovarském kraji – kácení a ořez dřevin 13.02.2023
Smlouva o dílo - Autorský dozor stavebníka pro stavbu: Realizace LBC v k.ú. Tomíkovice 08.02.2023
Objednávka Provozní řády na HZZ 07.02.2023
Smlouva o dílo na Zajištění prací spojených s poškozenou opěrnou zdí a venkovním osvětlením 07.02.2023
Geotechnický průzkum Těchonín 06.02.2023
Geotechnický průzkum Vlčkovice 06.02.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov - dopracování 06.02.2023
SoD - Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Kocléřov a KoPÚ Huntířov 03.02.2023
Objednávka opravy vjezdových vrat 01.02.2023
Objednávka vitrín 01.02.2023
Rámcová dohoda na zajištění expertní podpory při posouzení návrhů plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí - VIII. 01.02.2023
Smlouva o dílo - Vytyčení po komplexních pozemkových úpravách v okrese České Budějovice 2023 – II. 01.02.2023
Objednávka - Zajištění služeb projektového řízení 2-6/2023 31.01.2023
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců 31.01.2023
Smlouva o provádění úklidových služeb - Zajištění úklidových služeb pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a Pobočka Hradec Králové (2023-2025) 31.01.2023