Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun 22.07.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun 22.07.2021
Smlouva o dílo na provedení AD k VZ ,,Zpracování PD na 2. část polní cesty HPC1 v k.ú. Dalešice u Jablonce n.N. vč. AD" 22.07.2021
Smlouva o dílo - Zpracování PD na 2. část polní cesty HPC1 v k.ú. Dalešice u Jablonce n.N. vč. AD 22.07.2021
SoD č. 37/2021-504202, vytyčování pozemků po KoPÚ v k. ú. Smržovice 22.07.2021
SoD č. 38/2021-504202, vytyčování pozemků po KoPÚ v k. ú. Slatina u Hostouně 22.07.2021
Zajištění činnosti TDS pro realizaci PC C1 v k .ú. Lavičky 22.07.2021
Objednávka - revize trafostanic v rámci MSK ve správě SPÚ 21.07.2021
Rámcová dohoda na zpracování dokumentace vodního díla – Zlínský kraj 21.07.2021
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Moravskoslezský kraj 21.07.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Malé Chvojno 21.07.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Velké Chvojno 21.07.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice 21.07.2021
Smlouva o dílo na Zpracování předběžného GTP pro KoPÚ v k. ú. Polepy 21.07.2021
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Klášterec n.O. – polní cesty 21.07.2021
SoD č. 35/2021-504202, Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek 21.07.2021
SoD č. 36/2021-504202, Polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub 21.07.2021
Příkazní smlouva č. 920-2021-529202 na obstarání TDS při realizaci HC1R a HC3R v k.ú. Děpoltovice - opakované uveřejnění Smlouvy (strojová nečitelnost přílohy) původní zveřejnění 4.8.2021 20.07.2021
Příkazní smlouva č. 921-2021-529202 koordinátor BOZP při realizaci HC1R a HC3R v k.ú. Děpoltovice 20.07.2021
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, ZL 2021 - 2023 20.07.2021