Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Opatovice II. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8620
Evidenční číslo: 0010-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 18.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 369 721,00
Cena v Kč vč. DPH: 447 362,00
Zadávací řízení: Údržba HOZ Opatovice II. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Opatovice II. etapa

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací na stavbě vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), v k. ú. Opatovice nad Labem, obec Opatovice nad Labem, okres Pardubice - v celém úseku HOZ budou posečeny traviny a vodní rostlinstvo, odstraněny zbylé křoviny a stromy vyrůstající z profilu nebo do něho zasahující, odstraněna splavená ornice (nános sedimentu) z profilu HOZ. Vytěžená splavená ornice (sediment) bude v úzkém pruhu podél HOZ ponechána několik dnů, aby optimálně vyschla gravitačním odvodněním pro odvoz. Ze splavené ornice (sedimentu) bude vysbíráno kamení a větší kusy větví, případně kořenů, kameny uloženy na vrchní hranou HOZ, větve a části kořenů budou zlikvidovány na náklady zhotovitele v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Následně bude splavená ornice (sediment) naložena na dopravní prostředek a odvezena (po gravitačním odvodnění) na skládku odpadu. Splavená ornice (sediment) musí být uložena v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 1,313 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy