Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta RCV 8 - Horčápsko

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8683
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 947 444,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 986 407,00
Zadávací řízení: Polní cesta RCV 8 - Horčápsko

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta RCV 8 - Horčápsko

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Rekonstrukce stávající polní cesty RCV 8, která má zpřístupňovat přilehlé zemědělské pozemky. Projektovaná polní cesta stávajícím úrovňovým přejezdem kříží železniční trať Příbram-Březnice. Cesta vychází z místní komunikace v obci Lisovice a je navržena převážně v trase bývalé polní cesty. Stávající cesta je zarostlá plevelem a křovinami a je v podstatě nevyužívaná. Po rekonstrukci bude opatřena vozovkou s krytem v km 0,00-0,1970 ACO 11, zbývající část z PHM. Délka polní cesty je 1.362,97m. V prvním úseku do km 0,917 47 je návrhová kategorie P4,0/20, ve druhém úseku pak P 3,5/20. Cesta je situována na pozemcích p.č. 695 a 728 v k.ú. Horčápsko a p.č. 727 v k.ú. Chrást u Tochovic.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy