Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vytyčení hranic pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Kadov, Lechovice, Olbramovice u Moravského Krumlova a Vedrovice 20.09.2016
Žluticko 20.09.2016
Polní cesta Plch - Dolany 19.09.2016
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesty C8, C9 a C10 v k.ú. Bílavsko a C9 v k.ú. Chomýž“ 19.09.2016
Realizace PSZ v k. ú. Rájov 19.09.2016
TDI 2016 - C18 Vyšehněvice, Poldr Podhráz, Polní cesta Plch - Dolany 19.09.2016
Větrolam 1 v k.ú. Růžová 19.09.2016
Výzva č. 3 k provedení geodetických služeb v okrese Zlín dle rámcové smlouvy č. 618-2016-525101 19.09.2016
Zhoř III - Kokašice 19.09.2016
Břehy Neratov 16.09.2016
Instalace a dodávka teplovodního kotle na tuhá paliva do RD č.p. 2 Herštýn 16.09.2016
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přibice-dodatečné práce II 16.09.2016
Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice 16.09.2016
Objednávka č. 1262-2016-504101/ k.ú. Velenovy,Týřovice u Pačejova 16.09.2016
Pronájem prostor pro školení 16.09.2016
Příkazní smlouva - TDI při realizaci polní cesty HPC8 Brázdim 16.09.2016
Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa 16.09.2016
Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa 16.09.2016
Servis, údržba a opravy zařízení klimatizačních jednotek na ústředí SPÚ 16.09.2016
Vypracování PD vč. zajištění AD pro výstavbu polních cest C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub a HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby - dokončení. 16.09.2016