Smlouva: Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2020 - 2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11096
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 500 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 815 000,00
Zadávací řízení: Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2020 - 2021

Název (předmět)

Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2020 - 2021

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, s kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad v rámci KPÚ pro Pardubický kraj včetně jeho poboček. Na základě výběru nejvhodnější nabídky pro tuto veřejnou zakázku bude s prvními pěti vybranými uchazeči uzavřena rámcová dohoda na dobu určitou do termínu uplynutí 2 let od podpisu rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu. Pokud nebude možno na základě počtu podaných nabídek uzavřít smlouvu s pěti uchazeči, bude počet vybraných uchazečů adekvátně snížen.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy