Smlouva: Smlouva o dílo - Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cestu C12 v k.ú. Příluky a Hlavní polní cestu HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11152
Evidenční číslo: 246-2020-525204
Datum uzavření smlouvy: 04.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 383 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 463 430,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cestu C12 v k.ú. Příluky a Hlavní polní cestu HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cestu C12 v k.ú. Příluky a Hlavní polní cestu HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

1. část plnění – Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění staveb v rozsahu dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů, provedení potřebného zaměření a provedení inženýrsko-geologického průzkumu
2. část plnění - Vyřízení příslušného pravomocného stavebního povolení pro objekty uvedené v 1. části plnění
3. část plnění - Výkon autorského dozoru projektanta

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy