Smlouva: Smlouva o dílo - Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11076
Datum uzavření smlouvy: 04.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 966 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 378 860,00
Zadávací řízení: Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luka

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luka

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele - dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v k.ú. Luka, včetně nezbytných zeměměřičských činností v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Pro potřeby KoPÚ byl stanoven obvod 440 ha. Zakázka je rozpracována ve fázi přípravných prací. Na rozpracované dílo je vypracován znalecký posudek.Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ho bylo možné zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven dle členění, které odpovídá náležitostem v příloze vyhlášky č.13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy