Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava Zahrádka na Moravě

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11104
Evidenční číslo: č.67-2020-520204
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 030 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 457 026,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava Zahrádka na Moravě

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava Zahrádka na Moravě

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Zahrádka na Moravě, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Zahrádka na Moravě, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Zahrádka na Moravě 321 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy