Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14745
Datum uzavření smlouvy: 24.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 14 412 254,57
Cena v Kč vč. DPH: 17 438 828,03
Zadávací řízení: Realizace polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem VZ je výstavba polních cest C5, C6 a tůně R7 v kat. území Dolní Oldřiš.
Polní cesta C5 - navržena v kategorii P5,0/30, o délce 975 m. Povrch je navržen z penetračního makadamu tl. 100 mm a z dvouvrstvého nátěru tl. 20mm.
Polní cesta C6 - navržena v kategorii P5,0/30, o délce 1167 m. Povrch je navržen z penetračního makadamu tl. 100 mm a z dvouvrstvého nátěru tl. 20 mm. Cesta má navrženu 1 výhybnu, v místě napojení na účelovou komunikaci bude proveden nový betonový propustek DN 400 dl. 8 m.
Tůn R7 - navržen objem při normálním nadržení 1150 m3 a plocha zatopení je 1436 m2. Vzdutí vody zajišťuje hráz dlouhá 105 m, široká 3 m se sklony svahu 1:2 (vzdušný líc) a 1:3 (návodní líc). V souvislosti s výstavbou tůně bude odstraněno 69 m hlavního odvodňovacího zařízení a 228 m drenážních per (celkem 7ks).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy