Smlouva: Příkazní smlouva - realizace polních cest C1 - Žitovlice, C11 - Seletice -Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany - TDS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14813
Evidenční číslo: 1067-2021-537209
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 80 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 96 800,00
Zadávací řízení: Realizace polních cest C1 - Žitovlice, C11 - Seletice -Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany - TDS a BOZP

Název (předmět)

Příkazní smlouva - realizace polních cest C1 - Žitovlice, C11 - Seletice -Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany - TDS

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Výkon technického dozoru stavebníka + zajištění role koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci při výstavbě zemědělských účelových komunikací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy