Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2 - Ekologické audity pro lokalitu Morava
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2018 19.01.2018 12:00
Zpracování projektových dokumentací v k.ú. Chlum u Dubé (HPC 2, HPC 7, VPC 30) včetně výkonu autorského dozoru při jejich realizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2017 10.01.2018 12:00
PD Od Tišic
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 08.01.2018 23:59
Polní cesty VC103, VC110, VC111 v k.ú. Hovorany
podlimitní Zadáno 18.12.2017 12.01.2018 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do výplatních strojů značky Pitney Bowes
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2017 22.12.2017 11:00
Dodávka spotřebního zboží do výplatních strojů značky Frama
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2017 22.12.2017 12:00
Biocentrum LBC1 v k.ú. Kroužek
nadlimitní Zadáno 12.12.2017 01.02.2018 09:00
Obnova větrolamu VS11 v k.ú. Velký Karlov
podlimitní Zadáno 11.12.2017 08.01.2018 09:00
Koordinátor ICT projektu a analytické činnosti ve vztahu k IS SPU 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 22.12.2017 12:00
Zajištění systémové, technické podpory aplikace Pozem+ a metodické podpory VFP
nadlimitní Zadáno 11.12.2017 15.01.2018 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šarovy
podlimitní Zadáno 07.12.2017 04.01.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Stanovice u Kuksu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 20.12.2017 10:00
Realizace lokálního biocentra LBC3 Brázdim
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 18.12.2017 15:00
Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 15.12.2017 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj - rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2017 18.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016