Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 23.09.2020 26.10.2020 08:30
Výkon TDS a BOZP při realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N, vč. výsadby doprovodné zeleně, LBK 35A, 35C a následné 3-leté péče v k.ú. Radyně
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 30.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Frýdlantu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 02.10.2020 09:00
Vyhotovení projektové dokumentace polní cesty C4 v k.ú. Chrášťany u Českého Brodu s příkopem a zasakovacím pásem na zajištění odtokové vody a založením samostatného liniového prvku zeleně KZ -7.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 02.10.2020 12:00
Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěnčín
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 30.09.2020 10:00
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 29.09.2020 09:00
Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 19.10.2020 10:00
Projektová dokumentace a autorský dozor na vodní nádrž, záchytný průleh a rekonstrukci polních cest v k.ú. Býkov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2020 18.09.2020 09:00
Zajištění odborného posouzení projektů vodohospodářských opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 24.09.2020 10:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020
část 1. nákup referenčních mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 23.09.2020 10:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ v k.ú. Doubravice nad Moravou - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 17.09.2020 09:00
Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 22.09.2020 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Dolní Přím
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 21.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 29.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016