Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úpravy v kanceláři A106
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2017 15.02.2017 00:00
„Služby spojené s prověřením majetkoprávních vztahů, identifikací a lustrací nemovitých věcí na období 2017-2018 pro KPÚ pro Ústecký kraj“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2017 23.02.2017 09:00
Dodávka pamětí do serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 17.02.2017 12:00
Projektová dokumentace - realizace SZ KoPÚ v k.ú. Suchdol nad Odrou - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 23.02.2017 09:00
Vytyčení pozemků na základě schválených návrhů pozemkových úprav, okres Žďár n.S.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2017 23.02.2017 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Černošín
nadlimitní Zadáno 07.02.2017 27.03.2017 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studenec u Stach
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 21.02.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. Příbor
nadlimitní Zadáno 06.02.2017 02.03.2017 09:00
KoPÚ Velký Uhřínov
nadlimitní Zadáno 06.02.2017 20.03.2017 09:00
Zajištění úklidových služeb pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a Pobočku Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 20.02.2017 12:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Dynína
podlimitní Zadáno 01.02.2017 20.02.2017 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj na rok 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 15.02.2017 10:00
Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic a v k. ú. Čakovec
nadlimitní Zadáno 30.01.2017 13.03.2017 09:00
Přeložky CETIN Hnátnice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 14.03.2017 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blahoňov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 02.03.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016