Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec
nadlimitní Zadáno 30.06.2021 02.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice a Honice
nadlimitní Zadáno 30.06.2021 04.08.2021 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy, vč. ucelené části k.ú. Černožice n/L (B)
podlimitní Zadáno 29.06.2021 20.07.2021 09:00
Polní cesta HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu
podlimitní Zadáno 29.06.2021 21.07.2021 09:00
Projektová dokumentace – polní cesty KoPÚ Dvorec u Dubu, Kosmo a Žárovná
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2021 14.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křešice u Psinic a v k.ú. Psinice
nadlimitní Zadáno 28.06.2021 29.07.2021 09:00
Část 2 – Zpracování LHP – Středočeský kraj a Hl. město Praha, Jihočeský a Plzeňský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 09.07.2021 10:00
Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 15.07.2021 09:00
Polní cesty CZ1, CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína
podlimitní Zadáno 28.06.2021 19.07.2021 09:00
Zpracování lesních hospodářských plánů
VZ malého rozsahu Zadávání 28.06.2021
Cesty C7 a C13 v k.ú. Lišnice
podlimitní Zadáno 28.06.2021 22.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice
nadlimitní Zadáno 28.06.2021 05.08.2021 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Šedivec – polní cesty
podlimitní Zadáno 25.06.2021 19.07.2021 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hulín část
podlimitní Zadáno 24.06.2021 14.07.2021 09:00
Komplexní pozemková úprava Záboří u Dvora Králové
podlimitní Zadáno 23.06.2021 14.07.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016