Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Licenční podpora Microsoft Dynamics 365 BC pro období 2021-2023
podlimitní Zadáno 26.10.2020 19.11.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sněhov
podlimitní Zadáno 23.10.2020 07.12.2020 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice a Starkoč u Bílého Podolí
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 18.01.2021 08:30
Oprava okenních žaluzií v budově ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 09.11.2020 10:00
Zajištění stěhovacích služeb pro SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 09.11.2020 10:00
Obnova „Rybníka pod lesem“ v k.ú. Malměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 30.10.2020 09:00
Projektová dokumentace - Společná zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany, KoPÚ Vojslavice u Žárovné a KoPÚ Smědeč
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 12.11.2020 09:00
PD vč. AD a GTP pro realizaci prvků PSZ v KoPÚ Štítary u Krásné
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 16.10.2020 11:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka, Dolní Dlouhá Loučka a Újezd u Uničova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 16.10.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Moštěnice
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 02.11.2020 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Puklice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 08.10.2020 10:00
Výkon TDS a BOZP při realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N, vč. výsadby doprovodné zeleně, LBK 35A, 35C a následné 3-leté péče v k.ú. Radyně
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 30.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Frýdlantu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 02.10.2020 09:00
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 29.09.2020 09:00
Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 19.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016