Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Pavlovice u Kojetína
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2020 22.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice a k.ú.Tunochody
podlimitní Zadáno 27.03.2020 27.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 29.04.2020 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor s podrobným GTP na Hráz záchytného poldru POL1 a odvodňovací příkop OP1 s realizací cest DC32, DC33, VC10, VC13 a VC15 v k. ú. Ctiněves.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 16.04.2020 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 21.05.2020 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 08.04.2020 09:00
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel 2020-2022 - Pobočka Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 25.03.2020 14:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 06.04.2020 09:00
Poskytování služeb podpory aplikace BIS - Bonitační informační systém
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2020 23.03.2020 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahájí u Chorušic a Choroušky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 26.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice
nadlimitní Zadáno 10.03.2020 15.04.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava Zahrádka na Moravě
podlimitní Zadáno 10.03.2020 30.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubovice
podlimitní Zadáno 10.03.2020 31.03.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Kadaňský Rohozec
podlimitní Zadáno 09.03.2020 01.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Číňov, Břežany u Žatce a Nové Sedlo u Žatce
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 16.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016