Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 07.09.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořice u Mirotic
podlimitní Zadáno 22.08.2017 08.09.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova
podlimitní Zadáno 22.08.2017 07.09.2017 09:00
JPÚ Jestřabí u Velké Bíteše - upřesnění přídělů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2017 04.09.2017 09:00
Poskytování datových služeb pro SPÚ
nadlimitní Zadáno 16.08.2017 02.10.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovec u Jablunkova
podlimitní Zadáno 16.08.2017 20.09.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště pod Babí horou
nadlimitní Zadáno 16.08.2017 19.09.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Dědina u Uničova
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 28.08.2017 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2017-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 30.08.2017 09:00
Realizace biokoridoru BK X-Y – část v k.ú. Stříbrnice nad Hanou
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2017 24.08.2017 10:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách
nadlimitní Zadáno 11.08.2017 18.09.2017 08:30
KoPÚ v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic
nadlimitní Zadáno 10.08.2017 11.09.2017 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bučovice, Kloboučky a Marefy
nadlimitní Zadáno 09.08.2017 12.09.2017 09:00
Vypracování projektových dokumentací pro realizaci účelových komunikací C1, C6 a C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, včetně výkonu autorského dozoru při jejich realizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 28.08.2017 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu
nadlimitní Zadáno 08.08.2017 12.09.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016