Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín, Tři Dvory a Poboří
nadlimitní Zadáno 12.12.2016 08.02.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Albrechtice a Drahonice
nadlimitní Zadáno 07.12.2016 17.01.2017 09:00
Analýza základních povinností a agend SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2016 14.12.2016 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Studánka u Tachova
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2016 22.12.2016 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků s výskytem ložisek nerostných surovin
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2016 14.12.2016 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice
podlimitní Zadáno 06.12.2016 09.01.2017 09:00
Interiérové zařízení ubytovny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 13.12.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína II
podlimitní Zadáno 01.12.2016 21.12.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a část k.ú. Chotějovice
podlimitní Zadáno 30.11.2016 21.12.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby
podlimitní Zadáno 30.11.2016 22.12.2016 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu
podlimitní Zadáno 29.11.2016 05.01.2017 10:00
Projektová dokumentace na realizaci PSZ KoPÚ Krakořice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2016 07.12.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Petrušov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2016 12.12.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt
podlimitní Zadáno 24.11.2016 19.12.2016 09:00
Služební hodnocení pro představené
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2016 24.11.2016 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016