Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 15.05.2017 09:00
Stavba polních cest - HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření, Výsadba zeleně
podlimitní Zadáno 26.04.2017 17.05.2017 09:00
Přeložka zařízení distribuční soustavy E.ON v k. ú. Rychnov u Nových Hradů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017 31.05.2017 12:00
Komplexní pozemkové úpravy Nepomuky
podlimitní Zadáno 25.04.2017 17.05.2017 13:00
JPÚ pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů v k.ú. Hanušovice, k.ú. Hrabišín, k.ú. Vyšehoří a k.ú. Rájec u Zábřeha
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017 11.05.2017 10:00
Polní cesta C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu a Výsadba zeleně
podlimitní Zadáno 21.04.2017 12.05.2017 09:00
Projektová dokumentace pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 09.05.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhenice
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 31.05.2017 09:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitosí pro Moravskoslezský kraj na rok 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 03.05.2017 09:00
Projektová dokumentace - polní cesty Horní Ředice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2017 03.05.2017 09:00
Vzdělávací akce - Zákon o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky k zákonu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 24.04.2017 10:00
Vzdělávací akce – Registr smluv
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 24.04.2017 09:30
Vydávání časových razítek
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 27.04.2017 12:00
Zajištění obstarávání provozu, údržby a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 27.04.2017 09:00
Údržba pozemků ve Středočeském kraji a hlavním městě Praha – kácení a ořez stromů, náhradní výsadba, sečení trávy a křovin
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2017 26.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016