Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička I a Bystřička II
nadlimitní Zadáno 28.07.2016 14.09.2016 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov - I. etapa
podlimitní Zadáno 27.07.2016 22.08.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krumvíř
nadlimitní Zadáno 26.07.2016 14.09.2016 09:00
Zpracování dat výstupů pozemkových úprav
podlimitní Zadáno 23.07.2016 29.08.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Chelčice
nadlimitní Zadáno 22.07.2016 20.09.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Uničova
nadlimitní Zadáno 19.07.2016 09.09.2016 10:00
Poskytování speciálních právních služeb, zejména v oblasti autorského práva
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 27.07.2016 11:00
KoPÚ v k.ú. Chotěšov - dodatečné služby (geologický průzkum, data ČHMÚ)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2016 28.07.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Laziště
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 28.07.2016 09:00
Projektová dokumentace na suchý poldr v k.ú. Kublov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 31.08.2016 08:15
Část 1 – Specialista ICT koncepce
nadlimitní Zadáno 14.07.2016 05.09.2016 09:30
Část 2 – Specialista řízení ICT služeb
nadlimitní Zadáno 14.07.2016 05.09.2016 09:30
Část 3 – Specialista ICT vývoje
nadlimitní Zadáno 14.07.2016 05.09.2016 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jetřichov
nadlimitní Zadáno 14.07.2016 05.09.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martínkovice
nadlimitní Zadáno 14.07.2016 05.09.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016