Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zelený pás Sedlečko u Soběslavě
nadlimitní Zadáno 07.09.2020 08.10.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2020 17.09.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústí nad Mží
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 16.09.2020 09:00
PD pro realizaci prvků PSZ v okrese Svitavy, 2020 II
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 18.09.2020 09:00
KoPÚ Svatý Jan pod Skalou
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 14.09.2020 08:30
PD a AD – Oprava náhonu Mlýnka v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 16.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Litice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 29.09.2020 08:00
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činností Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 2020 – 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2020 09.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Lešany
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 14.09.2020 08:00
KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přídělů
nadlimitní Zadáno 26.08.2020 29.09.2020 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 15.09.2020 09:00
PD k realizaci vodohospodářských opatření v PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně GTP a autorského dozoru.
podlimitní Zadáno 25.08.2020 09.09.2020 09:00
JPÚ na upřesnění přídělů v k.ú. Veleboř, k.ú. Vojtíškov, k.ú. Šléglov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2020 02.09.2020 09:00
Technické dozory a BOZP 2020_2
VZ malého rozsahu Zadávání 21.08.2020
Technický dozor stavebníka a koordinátor BZOP při stavbě „Vodohodpodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2020 02.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016