Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Implementace automatizovaného systému identifikace erozních událostí do procesu Monitoringu eroze zemědělské půdy
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2020 12.08.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace (včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu) a zajištění autorského dozoru projektanta při stavbě cesty HPC1a, včetně IP4 v k.ú. Nedaříž
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2020 10.08.2020 13:00
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Jazovice
podlimitní Zadáno 29.07.2020 17.08.2020 09:00
4 ks licencí Telerik DevCraf UI
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 29.07.2020 00:00
Komplexní zajištění služeb vydávání a správy elektronických certifikátů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2020 10.08.2020 10:00
Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2020 06.08.2020 09:00
Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14
podlimitní Zadáno 22.07.2020 11.08.2020 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Chvalatice
podlimitní Zadáno 21.07.2020 06.08.2020 09:00
Interakční prvky I 02 (N) a I 07 B (N) v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 10.08.2020 09:30
Koordinátor BOZP na stavbě společných zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 29.07.2020 13:00
Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb a ozelenění v okrese Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 29.07.2020 09:00
PD a AD na výstavbu cesty C5, včetně GTP a výsadby zeleně KZ2 v k. ú. Mnichov u Mar. Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 05.08.2020 10:00
Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice
podlimitní Zadáno 13.07.2020 03.08.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty HC1-R v k.ú. Pavlovice u Jestřebí včetně biokoridoru LBK 1060/1062 a GTP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 21.07.2020 12:00
LBK 2602 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub a v k.ú. Ovesné Kladruby
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 22.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016