Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 25.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 05.11.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Lysic
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2021 08.10.2021 09:00
Zpracování návrhů 2 KoPÚ – KoPÚ Bořkov a KoPÚ Nedvězí u Semil (III.)
podlimitní Zadáno 23.09.2021 11.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zborná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2021 06.10.2021 09:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE NA DODÁVKU HYBRIDNÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL (MILD-HYBRID) PRO STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
nadlimitní Zadávání 22.09.2021 07.10.2021 23:59
Poskytování malířských služeb pro budovu ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 06.10.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 01.10.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrže VN 1 a VN 2 včetně přístupových polních cest v k. ú. Semněvice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 05.10.2021 09:00
Soustava tůní lokalita "Hroušový" v k.ú. Lovčičky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 24.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 24.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Dolní Orlice
podlimitní Zadáno 14.09.2021 04.10.2021 08:00
Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2021 24.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobeřice u Brna
podlimitní Zadáno 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova
podlimitní Zadáno 09.09.2021 29.09.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016