Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění koordinátora BOZP na akci "Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2022 04.04.2022 16:00
Zajištění TDS na akci "Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2022 04.04.2022 16:00
Zajištění ZAV na akci "Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2022 04.04.2022 16:00
PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 13.04.2022 09:00
Projektová dokumentace "Suchý poldr SRN2, k.ú. Tupesy na Moravě" II.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2022 06.04.2022 09:00
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace BIS - Bonitační informační systém 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2022 28.03.2022 00:00
PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky
podlimitní Zadáno 23.03.2022 13.04.2022 09:00
PTK na zajištění služeb dohledu a správy počítačové sítě
VZ malého rozsahu Zadávání 23.03.2022
Zpracování PD a zajištění AD pro stavbu suchého poldru v k.ú. Koberovy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 01.04.2022 09:00
Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopu SP 4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 04.04.2022 09:00
Základní systémová podpora programu Atlas DMT
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 23.03.2022 13:00
Objednávka prezentační předměty s logem SR 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 28.03.2022 13:00
PD a AD - VHO Suchá u Stebna
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2022 23.03.2022 17:00
Zpracování PD pro vodní nádrže MVN7, MVN8, MVN10 a MVN11 v k.ú. Andělka
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 28.03.2022 09:00
Zajištění služeb projektového řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 17.03.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016