Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Archeologický dohled 3 staveb v k.ú. Habřina, Vrchovnice, Újezd u HK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 15.02.2021 10:00
JPÚ k.ú. Milovice, Tvrdé louky vč. směn do dalších k.ú.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 22.02.2021 09:00
Hlavní polní cesta HC7 a příkop PRI22, k. ú. Topolná
podlimitní Zadáno 02.02.2021 19.02.2021 09:00
Úklidové služby na Pobočce Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 05.02.2021 10:00
Projekty vodohospodářských opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2021 15.02.2021 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj - rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2021 15.02.2021 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2021-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 15.02.2021 10:00
Výsadba a následná péče LBK PC007-009 v k.ú. Samšín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 12.02.2021 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta HC16 v k. ú. Mrlínek“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 08.02.2021 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 08.02.2021 09:00
Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 08.02.2021 09:00
PD - Polní cesty Lupenice, Doudleby, Vamberk
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021 08.02.2021 09:00
Realizace prvků ÚSES K1, K2 a BC1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic
nadlimitní Zadáno 25.01.2021 25.02.2021 09:00
Realizace PSZ v k.ú. Lavičné
podlimitní Zadáno 21.01.2021 10.02.2021 08:00
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace ISU
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2021 18.01.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016