Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - vodohospodářská opatření Sehradice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 10.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora
nadlimitní Zadáno 30.06.2020 05.08.2020 08:30
Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov
podlimitní Zadáno 30.06.2020 20.07.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Modřec
podlimitní Zadáno 30.06.2020 20.07.2020 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrovice u Blanska
podlimitní Zadáno 29.06.2020 16.07.2020 09:00
PD a AD pro R 157 - Cesty C1, C6 v k. ú. Osice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 09.07.2020 12:30
Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav
nadlimitní Zadáno 26.06.2020 30.07.2020 09:00
Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice
nadlimitní Zadáno 26.06.2020 28.07.2020 09:00
Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic
podlimitní Zadáno 26.06.2020 03.08.2020 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy - scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice
podlimitní Zadáno 25.06.2020 15.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rokliny
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 08.07.2020 09:00
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského rybníka II.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 01.07.2020 09:00
Rámcová dohoda na odborné geotechnické konzultace, posudky, laboratorní práce a terénní zkoušky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 01.07.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střítež nad Bečvou
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 23.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radešín u Martiněvsi
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 29.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016