Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracovávání ekologického auditu v rámci ČR pro lokalitu Čechy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 10:00
Vypracovávání ekologických auditů pro lokalitu Čechy a lokalitu Morava na období 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022
KoPÚ v k.ú. Bíluky
podlimitní Zadáno 01.06.2022 20.06.2022 09:00
Poskytování kvalifikované služby vzdáleného pečetění a ověřování podpisů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 02.06.2022 00:00
Projektová dokumentace – vodohospodářská opatření KoPÚ Netolice, KoPÚ Volovice a KoPÚ Malovice u Netolic
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 15.06.2022 09:00
Projekt a AD na výsadbu zeleně v k.ú. Blankartice a Verneřice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 08.06.2022 09:00
PD obnova Hukovických nádrží - Poldr 2, VN 3, VN 4, revitalizace Hukovického potoka, rekonstrukce PC 11
podlimitní Zadáno 30.05.2022 17.06.2022 09:00
Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření v k.ú. Ondratice - I. etapa"
podlimitní Zadáno 30.05.2022 27.06.2022 09:00
Projektová dokumentace akce "VHO, polní cesty a LBC2 v k.ú. Čechy pod Kosířem - II. etapa"
podlimitní Zadáno 30.05.2022 20.06.2022 09:00
Výsadba LBC4, LBK4 a LBK5 v k.ú. Kostice
nadlimitní Zadáno 30.05.2022 13.07.2022 09:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ v k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 08.06.2022 09:00
Projektová dokumentace – Společná zařízení KoPÚ Netolice, KoPÚ Volovice a KoPÚ Němčice u Netolic
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 14.06.2022 09:00
Údržba pozemků v Karlovarském kraji – kácení a ořez dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 15.06.2022 17:00
Pořízení čistících kazet a pásek LTO
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2022 30.05.2022 00:00
Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
nadlimitní Zadáno 27.05.2022 19.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016