Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta HC16 v k. ú. Mrlínek“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 08.02.2021 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 08.02.2021 09:00
Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 08.02.2021 09:00
PD - Polní cesty Lupenice, Doudleby, Vamberk
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021 08.02.2021 09:00
Realizace prvků ÚSES K1, K2 a BC1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic
nadlimitní Zadáno 25.01.2021 25.02.2021 09:00
Realizace PSZ v k.ú. Lavičné
podlimitní Zadáno 21.01.2021 10.02.2021 08:00
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace ISU
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2021 18.01.2021 08:00
Zhotovení projektové dokumentace Krajinotvorné nádrže včetně přístupových komunikací HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Dolní Nerestce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2021 29.01.2021 10:00
Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k.ú. Korytná
podlimitní Zadáno 14.01.2021 03.02.2021 09:00
Geotechnický průzkum Šanov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 21.01.2021 00:00
Aktualizace projektové dokumentace na společná zařízení v k.ú. Holešín
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2021 18.01.2021 09:00
Objednávka na náhradní výsadbu včetně následné péče na pozemcích v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2020 07.01.2021 12:00
Projekty na realizaci polních cest VC1 a VC4 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Kouty u Poděbrad a polní cesty VPC9 v k.ú. Škvorec
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2020 15.01.2021 10:00
Ochranná retenční nádrž Lichnov II – technickobezpečnostní dohled na stavbě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2020 05.01.2021 09:00
B-B-V 1. stavba – Výtlačné potrubí – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2020 08.01.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016