Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k. ú. Kvasice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2022 18.02.2022 08:00
Podpora licence pro POZEM+
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2022 04.02.2022 14:00
Projektová dokumentace na stavbu Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 14.02.2022 08:00
PD – Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 07.02.2022 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP stavby Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2022 27.01.2022 10:00
Kanál Krhovice - Hevlín - projektová dokumentace na rekonstrukci strojního vybavení a elektrických rozvodů čerpací stanice
podlimitní Zadáno 11.01.2022 27.01.2022 09:00
B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2022 24.01.2022 09:00
Větrolamy Sinutec a Jablonec u Libčevsi
podlimitní Zadáno 04.01.2022 24.01.2022 09:00
Užívání právního informačního systému Beck-online
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2021 21.12.2021 08:00
Nákup drobné IT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 13.12.2021 00:00
Zajištění provozu staveb k závlaze pozemků - Kanálu K5 a Kanálu K6
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 20.12.2021 09:00
Licence Adobe Acrobat Professional
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 07.12.2021 00:00
TDS a koordinátor BOZP při realizaci staveb Polní cesty v k.ú. Dolní Chřibská a Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2021 15.12.2021 09:00
Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2021 15.12.2021 08:30
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 30.11.2021 17.12.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016