Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k.ú. Tučín
podlimitní Zadáno 18.03.2021 07.04.2021 09:00
Zajištění dodávky spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 31.03.2021 10:00
Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2
podlimitní Zadáno 18.03.2021 07.04.2021 09:00
Realizace PEO a ÚSES v okrese Chomutov
nadlimitní Zadáno 17.03.2021 03.05.2021 09:00
Zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2021 – 2024
nadlimitní Zadáno 17.03.2021 19.04.2021 09:00
Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2021 08.04.2021 08:00
Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II.
nadlimitní Zadáno 17.03.2021 11.05.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru při stavbě cest HC10 a HC12 v k.ú. Víchovská Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 24.03.2021 10:00
KoPÚ Jeseník nad Odrou – projektová dokumentace pro realizaci SZ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 29.03.2021 09:00
PD - Přehrážky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 31.03.2021 09:00
PD na společná zařízení Pokřikov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 24.03.2021 09:00
Znalecké posudky KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 24.03.2021 10:00
Znalecké posudky KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2021 a 2022: Část 2 - Znalecké posudky pro ocenění staveb - korekce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 24.03.2021 10:00
Zajištění podpory provozu aplikací Centrální dlužník, Ostatní pohledávky a Evidence vymáhaných pohledávek
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 19.03.2021 10:00
Zpracování PD vč. GTP a zajištění AD pro HPC1 vč. IP1 a IP6 a VPC2 v k. ú. Rybnice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 17.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016