Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava Trotina a Komplexní pozemková úprava Zdobín
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 07.07.2016 13:00
Vzdělávací akce - Monitoring eroze zemědělské půdy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 30.06.2016 10:00
Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 28.06.2016 09:30
VZMR na zpracování projektových dokumentací na realizaci PSZ v katastrálních územích Horní Slavkov, Krásno nad Teplou 1 a 2, Háje nad Teplou, Libnov, Radyně, Stanovice, Boží Dar včetně provedení autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 14.07.2016 10:00
KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž
nadlimitní Zadáno 15.06.2016 10.08.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 27.06.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ústup
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 27.06.2016 09:00
Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čachotín
podlimitní Zadáno 07.06.2016 11.07.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka, Pržno u Vsetína, Bystřička I a Bystřička II
nadlimitní Zadáno 03.06.2016 21.07.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lipovice
podlimitní Zadáno 02.06.2016 29.06.2016 09:00
KoPÚ v k.ú. Újezd u Krásné - nové služby v rámci FC 2.1. - vypracování PSZ a FC 2.4. - vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 16.06.2016 12:00
Úprava stávajícího osvětlení do kanceláří ústřední ředitelky a ředitele sekce provozních činností
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 07.06.2016 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Makov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 16.06.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sudice u Boskovic
podlimitní Zadáno 27.05.2016 15.06.2016 09:00
Zpracování projektové dokumentace pro realizaci prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2016 08.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016