Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě
nadlimitní Zadáno 13.11.2014 05.01.2015 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pnětluky
podlimitní Zadáno 13.11.2014 08.12.2014 09:00
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 26.11.2014 09:00
Kancelářský materiál pro KPÚ Zlínský kraj 11/2014
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2014 19.11.2014 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hokov a Děkov
nadlimitní Zadáno 06.11.2014 07.01.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krupá a v k.ú. Nesuchyně
nadlimitní Zadáno 06.11.2014 12.01.2015 09:00
KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Sinutec – dodatečné služby
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2014 12.11.2014 09:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Ondratice
podlimitní Zadáno 05.11.2014 27.11.2014 10:00
Dodávka spotřebního materiálu pro KPÚ Středočeský kraj - 11/2014
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.11.2014 13.11.2014 10:00
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Omice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 13.11.2014 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Javorník nad Veličkou a k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou
nadlimitní Zadáno 04.11.2014 22.12.2014 09:00
Odborné poradenství pro Státní pozemkový úřad v oblasti IT
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 18.11.2014 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohousová a k.ú. Záchlumí
nadlimitní Zadáno 01.11.2014 18.12.2014 08:15
Protierozní opatření v k. ú. Červené Pečky-II.Etapa-polní cesty
podlimitní Zadáno 01.11.2014 09.12.2014 09:00
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po provedené pozemkové úpravě v k. ú. Černá v Pošumaví
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2014 13.11.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016