Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozdeň a Hřešice
nadlimitní Zadáno 08.07.2022 17.08.2022 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žíšov, Onomyšl a Rápošov
nadlimitní Zadáno 07.07.2022 15.08.2022 08:30
PD, GTP a AD - okres Chomutov a Most 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2022 25.07.2022 15:00
Větrolamy TEO 2 a TEO 3, LBK 4b a IP 26, 27, 28 a 33 v k.ú. Vítonice u Znojma
nadlimitní Zadáno 07.07.2022 09.08.2022 09:00
Vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína
podlimitní Zadáno 04.07.2022 03.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou
podlimitní Zadáno 04.07.2022 25.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota
nadlimitní Zadáno 04.07.2022 08.08.2022 09:00
Realizace PSZ Žim, Bořislav
podlimitní Zadáno 04.07.2022 03.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
nadlimitní Zadáno 01.07.2022 08.08.2022 10:00
Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. etapa
podlimitní Zadáno 01.07.2022 21.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a k.ú. Svárov u Uherského Hradiště
nadlimitní Zadáno 01.07.2022 09.08.2022 09:00
KoPÚ Zaječov v Brdech
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 03.08.2022 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice
podlimitní Zadáno 29.06.2022 29.07.2022 09:00
Realizace interakčního prvku IP18 v k.ú. Podolí u Přerova
podlimitní Zadáno 29.06.2022 20.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
nadlimitní Zadáno 28.06.2022 09.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016