Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rousínov u Vyškova (za D1)
podlimitní Zadáno 08.06.2022 27.06.2022 09:00
Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín
podlimitní Zadáno 08.06.2022 29.06.2022 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj na období 08/2022 - 07/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 17.06.2022 11:00
Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa
podlimitní Zadáno 07.06.2022 23.06.2022 09:00
Zpracování PD pro ochranné hrázky OH3, OH5, nádrž VN1 a cestu VC7 v k.ú. Boleslav a v k.ú. Černousy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 22.06.2022 10:00
Dopracování „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunějovice“
podlimitní Zadáno 06.06.2022 22.06.2022 09:00
PD pro rekonstrukci SZ KoPÚ Vlčice u Javorníka nádrž R5 Kačák v LBC 9
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 20.06.2022 09:00
Biokoridor a biocentrum v k.ú. Mančice a Rašovice
nadlimitní Zadáno 06.06.2022 11.07.2022 09:00
Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 16.06.2022 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov
nadlimitní Zadáno 02.06.2022 13.07.2022 09:00
Větrolamy VN1 – VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 07.07.2022 09:00
KoPÚ v k. ú. Ludvíkovice
podlimitní Zadáno 01.06.2022 27.06.2022 09:00
Vypracovávání ekologického auditu v rámci ČR pro lokalitu Morava
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016