Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 09.06.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lubojaty
podlimitní Zadáno 21.05.2020 11.06.2020 09:00
Dodávka kabelů a projektorů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 22.05.2020 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohouňovice I a Opatovice
podlimitní Zadáno 20.05.2020 08.06.2020 08:30
Technický dozor stavebníka cesta C34 v k.ú. Dolní Boříkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 25.05.2020 00:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rané
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 04.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlatice
podlimitní Zadáno 18.05.2020 08.06.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava Bolkov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 02.06.2020 10:00
KoPÚ Řečany nad Labem
podlimitní Zadáno 18.05.2020 04.06.2020 08:00
KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 22.06.2020 08:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Sedliště
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 22.06.2020 10:00
Komplexní pozemková úprava Odunec
podlimitní Zadáno 14.05.2020 03.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřejice
nadlimitní Zadáno 13.05.2020 17.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořešín
nadlimitní Zadáno 13.05.2020 02.06.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pestřice
nadlimitní Zadáno 13.05.2020 02.06.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016