Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 09.03.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2016 01.03.2016 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Zlínský kraj V
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 29.02.2016 10:00
Část 1) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Žižice
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 13.04.2016 10:00
Část 2) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vítov
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 13.04.2016 10:00
Část 3) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Drnov
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 13.04.2016 10:00
Část 4) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Luníkov
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 13.04.2016 10:00
Část 5) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Osluchov
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 13.04.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podhradí u Jičína, k.ú. Hlásná Lhota a k.ú. Čejkovice u Jičína
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 11.04.2016 10:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 29.02.2016 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Běloves
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.02.2016 16.02.2016 09:00
ČÁST 1 - k.ú. Datelov
nadlimitní Zadáno 16.02.2016 11.04.2016 10:00
ČÁST 2 - k.ú. Divišovice u Děpoltic
nadlimitní Zadáno 16.02.2016 11.04.2016 10:00
ČÁST 3 - k.ú. Městiště u Děpoltic
nadlimitní Zadáno 16.02.2016 11.04.2016 10:00
KoPÚ v k.ú. Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městiště u Děpoltic
nadlimitní Zadáno 16.02.2016 11.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016