Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
2 kredity Azure Prepayment
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2020 20.11.2020 00:00
20 ks licence Power BI Pro
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2020 20.11.2020 00:00
Nákup 3 ks switchů HPE 5130
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2020 18.11.2020 08:00
Dodávka drobné techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2020 16.11.2020 09:00
Licence Acrobat a Adobe Photoshop
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2020 16.11.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic
nadlimitní Zadáno 13.11.2020 16.12.2020 08:00
Licence Zoner Photo Studio X včetně údržby
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 13.11.2020 12:00
Navýšení mandays ke smlouvě Object Gears
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 11.11.2020 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava
podlimitní Zadáno 04.11.2020 14.12.2020 09:00
Úklid budovy, pobočka Svitavy, 2021-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2020 16.11.2020 09:30
Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B
podlimitní Zadáno 04.11.2020 30.11.2020 09:00
Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom
podlimitní Zadáno 03.11.2020 07.12.2020 09:00
Obnova licencí Enterprise Architect Ultimate
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 04.11.2020 00:00
Zajištění údržby nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 18.11.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Kladruby u Stříbra poldr + DZ4 a Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 11.11.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016