Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o poskytování služeb podpory modulu ERN
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2020 15.06.2020 16:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žulová
podlimitní Zadáno 12.06.2020 30.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeňovice a Hrzín
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 20.07.2020 08:30
Export dat z PC FANDu do MDB, DBF a XLS
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 11.06.2020 00:00
Poskytování telekomunikačních služeb
nadlimitní Zadáno 09.06.2020 24.07.2020 09:00
JPÚ v k.ú. Luby - protipovodňová opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 23.06.2020 09:00
Informační systém pozemkových úprav
nadlimitní Zadáno 08.06.2020 20.07.2020 09:00
KoPÚ v k.ú. Vítkov u Sokolova, Otročín, Poseč a Tisová u Otročína
nadlimitní Zadáno 05.06.2020 13.07.2020 08:00
KoPÚ Chaloupky v Brdech
podlimitní Zadáno 04.06.2020 23.06.2020 08:30
Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice
podlimitní Zadáno 03.06.2020 09.07.2020 09:00
PD a AD pro realizaci PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 17.06.2020 09:00
Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
podlimitní Zadáno 01.06.2020 19.06.2020 09:00
Polní cesty stavby D6 Lubenec - Bošov
podlimitní Zadáno 01.06.2020 19.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebelice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 12.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječí - část 2
podlimitní Zadáno 28.05.2020 16.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016