Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Licence webové aplikace NemoKalk, modul "Cena zjištěná"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2021 01.12.2021 06:00
Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 09.12.2021 09:00
Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k. ú. Třebihošť
podlimitní Zadáno 29.11.2021 15.12.2021 09:00
Trvalá licence PiX4Dmapper
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2021 29.11.2021 00:00
PD – Polní cesty, PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2021 09.12.2021 08:00
Zhotovení projektové dokumentace k zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 02.12.2021 12:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2022,2023
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 07.12.2021 10:00
SW úprava aplikace Monitoring čerpání finančních prostředků PÚ – Vytvoření nového zdroje financování
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 25.11.2021 00:00
Vzdělávací akce „Zajištění hostingu, vzdělávání a testování zaměstnanců ve vytvořených e-learningových kurzech v internetovém vzdělávacím portálu“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 26.11.2021 00:00
Realizace Mokřadu v k.ú. Košín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 08.12.2021 09:00
Pořízení kávovaru DeLonghi na pobočku Bruntál
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.11.2021 23.11.2021 17:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k. ú. Třebětice“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 02.12.2021 08:00
PD a AD - Polní cesty C05, C11 v k.ú. Skalice u Smiřic, Skalička nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 08.12.2021 09:00
Zajištění úklidových prací budovy pro Pobočku Tachov 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 07.12.2021 09:00
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 30.11.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016