Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Údržba nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění obstarávání provozu údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodařit SPÚ v Plzeňském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Kanál Krhovice - Hevlín - projektová dokumentace na rekonstrukci strojního vybavení a elektrických rozvodů čerpací stanice
podlimitní Příjem nabídek 11.01.2022 27.01.2022 09:00
B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2022 24.01.2022 09:00
R 188 – Cesty C3, C28, VKP IV. v k.ú. Vrchovnice
podlimitní Příjem nabídek 06.01.2022 28.01.2022 09:00
Větrolamy Sinutec a Jablonec u Libčevsi
podlimitní Příjem nabídek 04.01.2022 24.01.2022 09:00
Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov
podlimitní Příjem nabídek 29.12.2021 07.02.2022 10:00
Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany
podlimitní Hodnocení 14.12.2021 10.01.2022 09:00
Užívání právního informačního systému Beck-online
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2021 21.12.2021 08:00
Nákup drobné IT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 13.12.2021 00:00
Zajištění provozu staveb k závlaze pozemků - Kanálu K5 a Kanálu K6
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 20.12.2021 09:00
Kácení 2022 v Jihočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 15.12.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››