Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Údržba nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění obstarávání provozu údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodařit SPÚ v Plzeňském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2022-2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 05.11.2021 09:00
Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 03.11.2021 08:00
Výměna kotlů v 7 bytech Radouňka, Novodvorská čp. 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 25.10.2021 09:00
Realizace protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 25.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 25.10.2021 09:00
Technický dozor stavebníka při demolici objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 21.10.2021 10:00
Workshop - OVHS
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 08.10.2021 12:00
Vzdělávací akce - Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 08.10.2021 12:00
Údržba HOZ AII (TŘEBĚTICE)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2021 18.10.2021 09:00
Zajištění servisních služeb , pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a jím řízené pobočky - část 4
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.10.2021 15.10.2021 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››