Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Zajištění obstarávání provozu údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodařit SPÚ v Plzeňském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky
podlimitní Příjem nabídek 25.01.2023 10.02.2023 09:00
Realizace Krajinotvorné nádrže VN1, tůně I a II, revitalizace toku, k.ú. Chotčiny
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 13.02.2023 09:00
Vodní nádrž VN2 (Jasan) a suchý poldr v k.ú. Vranín
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 13.02.2023 08:00
TDS a výkon KBOZP pro výstavbu MVN a tůní v k. ú. Chodská Lhota
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2023 08.02.2023 09:00
Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany 2023
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 09.02.2023 09:00
Část 1) Realizace LBK 6-9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 08.02.2023 09:00
Část 2) Realizace LBK 5 a LBK 6 v k.ú. Vyskeř
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 08.02.2023 09:00
Realizace LBK6-9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, LBK5 a LBK6 v k.ú. Vyskeř
podlimitní Zadávání 23.01.2023
IGP Černětice, Račí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2023 27.01.2023 09:00
Realizace LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty
nadlimitní Příjem nabídek 19.01.2023 23.02.2023 09:00
Výsadba v k.ú. Verneřice a k.ú. Blankartice
nadlimitní Zadávání 18.01.2023
Projekt 2: Výsadba LBC9, LBK64 a KZ1 v k.ú. Verneřice
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 21.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››