Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, s kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj na období 2018 - 2019
podlimitní Zadáno 30.01.2018 16.02.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trhanov a Chocomyšl
podlimitní Zadáno 30.01.2018 16.02.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Broučkova Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2018 13.02.2018 09:00
Výstavba polní cesty C2 v k. ú. Chotouň
podlimitní Zadáno 30.01.2018 01.03.2018 10:00
Školení řidičů referentských vozidel prezenční formou
VZ malého rozsahu Zrušeno 26.01.2018 02.02.2018 12:00
Vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků v okrese České Budějovice a Písek
nadlimitní Zadáno 25.01.2018 05.03.2018 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bernartice u Stráže
podlimitní Zadáno 24.01.2018 12.02.2018 10:00
Uzavření příkazní smlouvy na činností spojené se správou nemovitých věcí v přislušnosti hospodáření pobočky Břeclav 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 09:00
Archeologický výzkum při výstavbě retenční nádrže a polní cesty VPC 20 v k.ú. Buštěhrad v lokalitě Bouchalka, na Buštěhradském potoce.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 02.02.2018 09:00
Technický dozor při výstavbě retenční nádrže a polní cesty VPC 20 v k.ú. Buštěhrad
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 10:00
Vodní nádrž Tlustý včetně přilehlého biocentra v k.ú. Mohelno a Kladeruby nad Oslavou
podlimitní Zadáno 24.01.2018 14.02.2018 09:00
Výkon autorského dozoru projektanta pro akci: Holanský rybník, městys Holany - Oprava sdruženého objektu a hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 12.02.2018 17:00
Studie na posouzení vlivu stavby I/35 Lešná - Palačov, na organizaci zemědělského půdního fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2018 31.01.2018 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro stavbu „Jaronice – protipovodňové opatření“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2018 31.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016