Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2019 18.01.2019 09:00
Zajištění podpory odborných činností pro MD NAV
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2018 08.01.2019 10:00
Úklidové práce a služby pro SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2018 28.12.2018 08:00
Správa, údržba a úklid ubytovny Hodkovičky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2018 02.01.2019 10:00
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2018 03.01.2019 09:00
Vypracování projektových dokumentací polních cest v k.ú. Lomnice nad Popelkou, k.ú. Vyskeř, k.ú. Ohrazenice u Turnova
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 20.12.2018 09:00
Geodetické služby 2019-2020 – KPÚ pro JMK
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 17.12.2018 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj - rok 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 14.12.2018 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 19.12.2018 10:00
Vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Fýdlantu a polních cest HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2018 19.12.2018 13:00
Poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro řešení užívacích vztahů, řešení užívání u spoluvlastníků, dalšího nakládání s majetkem a s odbornou identifikací majetku pro Pobočku Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 12.12.2018 11:00
Rámcová dohoda na zajištění dodávky spotřebního materiálu v rámci OOPP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 29.11.2018 09:00
Poskytování geodetických služeb pro KPÚ pro Ústecký kraj na období 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 03.12.2018 09:00
Rekonstrukce polní cesty VPC1 v k. ú. Senec u Rakovníka
podlimitní Zadáno 15.11.2018 05.12.2018 10:00
Poskytnutí 2 licencí cloudové aplikace CROSEUS Continuous Monitoring – Registr smluv 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2018 20.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016