Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Licenční podpora elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro období 2021 - 2022
nadlimitní Zadáno 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice a Starkoč u Bílého Podolí
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 18.01.2021 08:30
Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a rekonstrukce části polní cesty C14 v k.ú. Nová Ves u Bohušova – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 04.11.2020 10:00
Oprava okenních žaluzií v budově ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 09.11.2020 10:00
Nákup manažerských mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 05.11.2020 10:00
Zajištění stěhovacích služeb pro SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 09.11.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 6 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 04.11.2020 09:00
PD - Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 30.10.2020 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP – realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 02.11.2020 08:00
Výsadba protierozních mezí ZM4, ZM7 v k.ú. Čechyně
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 26.10.2020 09:00
Obnova „Rybníka pod lesem“ v k.ú. Malměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 30.10.2020 09:00
Vytýčení hranic pro KoPÚ Hory u Jenišova
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 26.10.2020 10:00
Realizace polních cest C1 v k. ú. Seletice, C17 a C18 v k. ú. Sovenice, úseky cest C8 a C6_1 v k. ú. Seletice
podlimitní Zadáno 15.10.2020 19.11.2020 10:00
Projektová dokumentace - Společná zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany, KoPÚ Vojslavice u Žárovné a KoPÚ Smědeč
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 12.11.2020 09:00
Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2020 21.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016