Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka čistících, mycích a pracích prostředků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2022 05.12.2022 00:00
LBK 2B a KZ 4 v k.ú. Hrušovany u Chomutova
podlimitní Zadáno 02.12.2022 22.12.2022 09:00
Objednávka na výměnu tlakového spínače čerpadla vodárny Salajna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.12.2022 02.12.2022 08:00
GTP pro KoPÚ Nová Dědina
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2022 05.12.2022 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2022 12.12.2022 09:00
Objednávka na Zabezpečení objektu Ovčího Dvora proti vstupu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2022 01.12.2022 00:00
Dokup licencí Adobe Acrobat Professional
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 01.12.2022 00:00
Podpora, profylaxe a licence za užívání aplikace AuditPro
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2022 07.12.2022 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Plinkout II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2022 12.12.2022 09:00
Rozbory sedimentů a půdy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2022 12.12.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku - dopracování
podlimitní Zadáno 25.11.2022 13.12.2022 09:00
Kácení 2023 v Jihočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2022 07.12.2022 09:00
Objednávka na zajištění výměny vodoměru Salajna č.ev 17
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2022 25.11.2022 08:00
Dodávka lednice pro Pobočku Bruntál
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2022 25.11.2022 00:00
Objednávka na zajištění pozáručního servisu kávovarů-KPÚ pro Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.11.2022 24.11.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016