Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace prvků PSZ v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové – část B
nadlimitní Zadáno 17.02.2023 22.03.2023 08:00
Projektová dokumentace na přeložku plynu k.ú. Rzy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2023 22.02.2023 00:00
Realizace větrolamu TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov
nadlimitní Zrušeno 16.02.2023 06.04.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci polní cesty VC1 v k. ú. Železná u Libořic
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 24.02.2023 12:00
Projektová dokumentace a autorský dozor na novostavbu polní cesty HC15a-R včetně odvodnění a ozelenění v k.ú. Vráž u Berouna
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2023 08.03.2023 09:00
PD a AD na R 159 - Polní cesta P8DO v k.ú. Dobřenice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2023 28.02.2023 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina 2023 -2024
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2023 23.02.2023 09:00
Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice
podlimitní Zadáno 10.02.2023 01.03.2023 09:00
Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k.ú. Kvasice
podlimitní Zadáno 10.02.2023 01.03.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ouběnice a Nové Dvory
nadlimitní Zadáno 10.02.2023 27.03.2023 08:30
Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov
podlimitní Zadáno 09.02.2023 28.02.2023 08:00
„Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3“_III
podlimitní Zadáno 09.02.2023 02.03.2023 09:00
Zajištění úklidových služeb pro prostory Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj na rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 21.02.2023 09:00
Výsadba biokoridoru s funkcí větrolamu LBK11a v k. ú. Měnín
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 10.03.2023 09:00
Grafický software (CAD) pro pozemkové úpravy Proland – systémová a technická podpora
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 10.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016