Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov
nadlimitní Zadáno 09.04.2018 15.05.2018 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svébohov
podlimitní Zadáno 09.04.2018 03.05.2018 09:00
Vyhotovení projektové dokumentace a zajištění činnosti autorského dozoru na polní cesty v k.ú. Koloveč a Nové Dvory u Močerad
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018 23.04.2018 11:00
Polní cesta C8 v k.ú. Vedrovice - vypracování projektové dokumentace a provedení autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 19.04.2018 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Víceměřice
podlimitní Zadáno 06.04.2018 24.04.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevnov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 20.04.2018 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2018 - 07/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 25.04.2018 17:00
Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 10.05.2018 09:00
Projektová dokumentace k polním cestám C16, C18 a C31 a vodohospodářskému opatření VO 23 v k.ú. Zdislava
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 16.04.2018 12:30
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci polních cest HPC3 část D v k.ú. Obodř a HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 19.04.2018 10:00
Část 1 - HZZ Ratibořice
podlimitní Zadáno 27.03.2018 16.04.2018 09:00
Sečení Královehradecko
podlimitní Zadáno 27.03.2018 16.04.2018 09:00
PD - HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 06.04.2018 23:59
Projektová dokumentace – realizace společných zařízení KoPÚ Neplachovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 17.04.2018 09:00
Projektová dokumentace – realizace společných zařízení KoPÚ Bohuslavice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 20.04.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016