Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace lokálního biocentra LBC73 k.ú. Tisová u V. Mýta
podlimitní Zadáno 13.03.2023 03.04.2023 08:00
PD - výsadby BK16d, BK17a, BK 17b a BC10 v k.ú. Veselí-Předměstí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2023 29.03.2023 00:00
Předběžný geotechnický průzkum pro JPÚ Stříbrnice u Uherského Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2023 16.03.2023 00:00
KoPÚ Moravanský
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2023 20.03.2023 08:00
PD, vč. AD a GTP pro cestu VPC1 + IP1 v k.ú. Mrázov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2023 22.03.2023 09:00
TDS - R157 - Cesty C1, C6 v k.ú. Osice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2023 16.03.2023 09:00
PD Polní cesty C21, C54 a suchá nádrž SN1 v k.ú. Bartošovice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 22.03.2023 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Luká
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 16.03.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - etapa 1
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 17.03.2023 09:00
PD - polní cesty CH5 a H06 v k.ú. Starovice a část cesty H05 v k.ú. Hustopeče
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 21.03.2023 10:00
Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice
nadlimitní Zadáno 07.03.2023 26.06.2023 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VC 23 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 21.03.2023 09:00
TDS na "Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy" včetně BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 14.03.2023 09:00
PD a AD PSZ Suletice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 15.03.2023 09:00
Objednávka na zajištění rozborů pitné a odpadní vody 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2023 06.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016