Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav
nadlimitní Zadáno 26.06.2020 30.07.2020 09:00
Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice
nadlimitní Zadáno 26.06.2020 28.07.2020 09:00
Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic
podlimitní Zadáno 26.06.2020 03.08.2020 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy - scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice
podlimitní Zadáno 25.06.2020 15.07.2020 09:00
PD "Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020 13.07.2020 09:00
Stavba polních cest C15, C16 a vodní nádrže VN100 v k.ú. Vlčice u Blovic
podlimitní Zadáno 24.06.2020 13.07.2020 13:00
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 08.07.2020 10:00
Polní cesty C4 a C30A v k.ú. Kohoutov
podlimitní Zadáno 24.06.2020 13.07.2020 12:30
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP polních cest C4 a C30A v Kohoutově
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 30.06.2020 10:00
Polní cesta SO1 a odvodňovací příkop SO4 v k.ú. Klentnice
podlimitní Zadáno 23.06.2020 10.07.2020 09:00
Stavba VN v k.ú. Buček
podlimitní Zadáno 23.06.2020 14.07.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rokliny
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 08.07.2020 09:00
Realizace větrolamu V1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 10.07.2020 09:00
TDI a koordinátor BOZP staveb PC23 Hvožďany, PS12 Klečaty, PV11,PH3 Stok. Lhota, SU6, 7, 9 Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 03.07.2020 00:00
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského rybníka II.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 01.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016