Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace – realizace společných zařízení KoPÚ Neplachovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 17.04.2018 09:00
Projektová dokumentace – realizace společných zařízení KoPÚ Bohuslavice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 20.04.2018 09:00
Projektová dokumentace – realizace společných zařízení KoPÚ Košetice, Malé Heraltice a část Velkých Heraltic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 11.04.2018 09:00
Zajištění správy nemovitostí SPU (Kydlinovská 245, Haškova 357, Hradec Králové)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 05.04.2018 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy
nadlimitní Zadáno 26.03.2018 30.04.2018 08:30
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 10.04.2018 11:00
Protierozní val a polní cesty v k. ú. Lysec a Výsadba zeleně v k. ú. Lysec
podlimitní Zadáno 21.03.2018 09.04.2018 09:00
Přezutí a úschova pneu 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.03.2018 21.03.2018 00:00
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim
nadlimitní Zadáno 20.03.2018 02.05.2018 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tlumačov u Domažlic
nadlimitní Zadáno 20.03.2018 26.04.2018 09:00
Interaktivní úřední deska
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 04.04.2018 10:00
TDS a koordinátor BOZP při výstavbě polních cest v k.ú. Sítiny, Ovesné Kladruby, Vysočany u Ovesných Kladrub, Palič, Krapice, Horní Ves u Mar. Lázní a hospodářského sjezdu v k.ú. Chocovice.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 09.04.2018 10:00
Výkon technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP při realizaci polních cest v katastrálních územích Krásno nad Teplou, Libnov, Stanovice.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 09.04.2018 09:00
Projektová dokumentace Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 03.04.2018 09:00
Výkon autorského dozoru při realizaci biocentra LBC1 v k.ú. Kroužek
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 26.03.2018 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016