Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021
podlimitní Zadáno 29.03.2021 19.04.2021 09:00
Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra
podlimitní Zadáno 29.03.2021 30.04.2021 09:00
Poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení a datovým souborům ÚRS a poskytnutí dalších služeb a podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 15.04.2021 10:00
Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val v k. ú. Cakov
podlimitní Zadáno 29.03.2021 21.04.2021 09:00
TDS a koordinátor BOZP - Účelové komunikace v k.ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 01.04.2021 14:00
Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra, v k.ú. Kokašice a v k.ú. Okrouhlé Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 14.04.2021 09:00
Zajištění BOZP na akci rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2021 29.03.2021 12:00
Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska
podlimitní Zadáno 29.03.2021 19.04.2021 09:00
Polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II.
podlimitní Zadáno 26.03.2021 26.04.2021 10:00
Rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera
podlimitní Zadáno 26.03.2021 22.04.2021 10:00
Stavba polních cest C1, C6 a realizace části LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
podlimitní Zadáno 26.03.2021 22.04.2021 13:00
Společná zařízení v k.ú. Malé Výkleky
podlimitní Zadáno 26.03.2021 15.04.2021 08:00
NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - tiskárny na obálky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 21.04.2021 10:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu polní cesty C3 v k.ú. Horní Libina
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 07.04.2021 09:00
TDS a výkon KBOZP pro polní cestu HPC 1.1 v k. ú. Brůdek a polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 16.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016