Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro MSK na rok 2021-2023 - 2. Část B - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění budov, staveb, rybníků a pozemků s nimi souvisejícími
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 11.03.2021 09:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro MSK na rok 2021-2023 - Část A - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků, věcných břemen a škodách na porostech
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 11.03.2021 09:00
Technický dozor stavebníka poldru PEO 10 a LBK 5 v Dubenci
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 12.03.2021 10:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021
Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 12.03.2021 09:00
Údržba HZZ Ratibořice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 12.03.2021 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 10.03.2021 09:00
Pořízení kombinovaných srážkových dat pro území celé ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2021 05.03.2021 10:00
Zpracování PD vodních nádrží VN1, VN2, koryta DVT2 a polní cesty HC1-R v k.ú. Rádlo
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 10.03.2021 12:00
Vypracování znaleckých posudků – JMK 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 10.03.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta Mchov PC HC1+SP3 a Tuněchody u Stříbra PC C2R+SP+B1R
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 04.03.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní opatření v k. ú. Přívozec a Chotiměř u Blížejova
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 08.03.2021 10:00
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 10.03.2021 09:00
Rekonstrukce nádrže N2 v k.ú. Větřkovice u Vítkova
podlimitní Zadáno 19.02.2021 22.03.2021 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP – realizace PSZ v k. ú. Cipín a Chabičovice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 01.03.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016