Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
nadlimitní Zadáno 18.06.2021 22.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží, Vinice a Městec Králové
nadlimitní Zadáno 17.06.2021 26.07.2021 08:30
Zajištění likvidace invazních rostlin na pozemcích v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, včetně následné péče a v návaznosti na ukončené projekty v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ pro Liberecký kraj 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 30.06.2021 10:00
Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
podlimitní Zadáno 16.06.2021 02.07.2021 09:00
Projektová dokumentace akce "Rekonstrukce vodní nádrže, LBC7 a cesta C13A v k.ú. Vitčice na Moravě - II. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 25.06.2021 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně
podlimitní Zadáno 15.06.2021 02.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jakartovice
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 19.07.2021 09:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, ZL 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 30.06.2021 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Vodní nádrž VN1 v k. ú. Prasklice“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 21.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec
nadlimitní Zadáno 11.06.2021 14.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou
podlimitní Zadáno 11.06.2021 30.06.2021 09:00
PTK na poskytování datových služeb pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání 10.06.2021 28.06.2021 18:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce
podlimitní Zadáno 10.06.2021 29.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Vrskmaň a část k.ú. Kyjice
podlimitní Zadáno 10.06.2021 29.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016