Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rybník Voříšek“ v k.ú. Rašovice u Hlasiva 22.09.2022
Smlouva č. 962-2022-504101 Zajištění kácení stromů, keřů a údržba pozemků v Plzeňském kraji 2022-2023 22.09.2022
Smlouva o dílo číslo 951-2022-505205 - Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Kosmo, Netolice, Sedlovice, Smědeč, Šipoun a Šumavské Hoštice 22.09.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Ředice" 22.09.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Ostrovačice O1" 22.09.2022
SoD - KoPÚ Drahouš 22.09.2022
SoD - KoPÚ Onomyšl 22.09.2022
PD a AD na společná zařízení Trhová Kamenice, Orel a Nasavrky 21.09.2022
Smlouva o dílo - Realizace PSZ - Retenční nádrž VN 1 v k. ú. Malčice 21.09.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2022 21.09.2022
SOD - AD na společná zařízení Trhová Kamenice, Orel a Nasavrky 21.09.2022
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vanovice 21.09.2022
SoD Stavba polní cesty "Za vinnými sklepy" v k.ú. Dobré Pole 21.09.2022
SOD 23/2022/504203 (Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopů PŘ 1 a PŘ 2 a propustků P 28 a P 29 v k.ú. Městiště) 21.09.2022
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Oldřišov 21.09.2022
Příkazní smlouva č. 25/2022-504202, zajištění TDS pro PC S4 v k. ú. Všeruby u Kdyně 20.09.2022
Příkazní smlouva: TDS – Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val 20.09.2022
Příkazní smlouva - Výkon koordinátora BOZP pro stavbu Strahovice Ochranný val 20.09.2022
Rámcová dohoda - Poskytnutí geodetických služeb - Vytyčení vlastnických hranic po dokončených komplexních pozemkových úpravách v okr. Beroun 2022/2023 20.09.2022
smlouva Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maxov 20.09.2022