Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Koldín" 12.10.2022
Smlouva o dílo Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – I. etapa 12.10.2022
Objednávka - regionální workshop pro zaměstnance SPÚ, KPÚ Královéhradecký kraj 11.10.2022
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Lokální biokoridor LBK 26-15 v k.ú. Libotov 11.10.2022
Smlouva o dílo č. 907-2022-529101 "Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary" 11.10.2022
Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílovec - Dolní Předměstí 11.10.2022
Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílovec - Horní Předměstí 11.10.2022
Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radotín u Bílovce 11.10.2022
SoD - KoPÚ Kobylnice 11.10.2022
SoD - KoPÚ Tuřice 11.10.2022
Objednávka - Přístupy do webové aplikace CRIBIS 10.10.2022
Příkazní smlouva č. 1042-2022-529201 o obstarání TDS pro stavbu MNV 1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary u Krásné 10.10.2022
Příkazní smlouva 1041-2022-529201 na výkon BOZP pro stavbu MNV 1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary u Krásné 10.10.2022
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín 10.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břízsko 10.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kornatice 10.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 10.10.2022
Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou 10.10.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ Nedomice 10.10.2022
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice 10.10.2022