Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Hradecko, Trutnovsko" 14.06.2022
Objednávka - Nákup uhlí Blšany čp. 196 13.06.2022
Smlouva o dílo na zpracování jednoduché pozemkové úpravy Lipník u Hrotovic 13.06.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Roudné" 13.06.2022
Změna PSZ vč. DTR - KoPÚ v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí 13.06.2022
Smlouva o dílo na předběžný geotechnický průzkum v k. ú. Janovice u Frýdku-Místku 12.06.2022
Smlouva o dílo - zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Sklenov 12.06.2022
Příkazní smlouva - TDS na "Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice" 10.06.2022
Smlouva o dílo Autorský dozor pro výsadbu zeleně Teplice 10.06.2022
Smlouva o dílo - JPÚ Jesenice u Prahy 10.06.2022
Smlouva o dílo KoPÚ Krucemburk - aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků 10.06.2022
Smlouva o dílo na vyhotovení Projektové dokumentace pro výsadbu zeleně Teplice 10.06.2022
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta při Realizaci LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty 09.06.2022
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na Realizaci LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty (opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění provedeno dne 14.6.2022) 09.06.2022
Zpracování dokumentace VD – Prováděcí smlouva č. 1/2022 – Ústecký kraj 09.06.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor na realizaci cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach 08.06.2022
Smlouva o dílo - PD pro realizaci cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach 08.06.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Sušice u Přerova 08.06.2022
SoD PD – LBC Rybník s VN1, VC7-R s IP1 a LBK8 v k.ú. Tvarožná Lhota 08.06.2022
Objednávka ad hoc: Školení pověřených pracovníků SPÚ k Dohodě o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 07.06.2022