Smlouva: Smlouva o dílo - Rekonstrukce otopného systému v administrativní budově v Hradci Králové

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20732
Evidenční číslo: SPU 407212/2023
Datum uzavření smlouvy: 11.10.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 293 569,98
Cena v Kč vč. DPH: 1 565 219,68
Zadávací řízení: Rekonstrukce otopného systému v administrativní budově v Hradci Králové

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Rekonstrukce otopného systému v administrativní budově v Hradci Králové

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Provedení rekonstrukce otopného systému administrativní budovy SPÚ v Hradci Králové, Kydlinovská 245, spočívající ve výměně rozvodů teplovodního vytápění a radiátorů dle projektové dokumentace „Provozní budova-Rekonstrukce vytápění“ zpracované Ing. Ivo Galíkem.
Provedení výměny otopného systému bude provedeno v topné sezóně za minimálního omezení provozu úřadu. Práce budou provedeny postupně ve dvou fázích, aby vždy jeden okruh topení byl v provozu. V první fázi budou provedeny práce na severním okruhu vytápění etážově od druhého nadzemního podlaží přes první nadzemní podlaží až po první přízemní podlaží (suterén). V druhé fázi budou prováděny práce na jižním okruhu vytápění od druhého nadzemního podlaží přes první nadzemní podlaží až po první přízemní podlaží (suterén). Výměna termostatických hlavic na otopných tělesech bude provedena v souladu se stávajícím centrálním systémem ovládání regulace topení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy