Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
35b/2016 - Vytyčení v okresech F-M a NJ 13.12.2016
Část 2 – Specialista řízení ICT služeb 12.12.2016
Rámcová smlouva na vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech České Budějovice, Prachatice, Český Krumlov 12.12.2016
Rámcová smlouva na vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Jindřichův Hradec, Tábor, Písek, Strakonice 12.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buk 09.12.2016
Technický dozor investora při akci Rekonstrukce polní cesty VPC C3A v k.ú. Žebrák 09.12.2016
Zajištění služeb pro provoz a realizaci expozice SPÚ na veletrzích Regiontour 2017, NATUR EXPO BRNO 2017 a Země živitelka 2017 09.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany 08.12.2016
R 175 - Cesta Polánecká v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové 08.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Pikárec 08.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Velká Losenice 08.12.2016
Aktualizace PD – Oprava objektů MVN Lamberk 07.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Cerekev 07.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pasovary 07.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spělov 07.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svíba 07.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žestov 07.12.2016
Nákup systému právních informací včetně komentářové literatury 07.12.2016
Objednávka č. 1590-2016-504101/k.ú. Brdo u Manětína 07.12.2016
Geodetické služby - Výzva č. 223/2016 06.12.2016