Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Studie odtokových poměrů pro k.ú. Pomezí nad Ohří a k.ú. Dolní Hraničná 10.08.2016
Vypracování PD přechodu polní cesty C1 přes hráz rybníka v k.ú. Bezděkov u Libice n/D 10.08.2016
Geodetické služby - Výzva č. 128/2016 09.08.2016
Geodetické služby - Výzva č. 157/2016 09.08.2016
Geodetické služby - Výzva č. 97/2016 09.08.2016
Komplexní pozemkové úpravy Hluk 09.08.2016
Odstranění neoprávněné skládky v k.ú. Litol, obec Lysá nad Labem 09.08.2016
Oprava nefunkčních klimatizačních jednotek včetně dodávky nových klima. jednotek na ústředí SPÚ 09.08.2016
Oprava nefunkčních klimatizačních jednotek včetně dodávky nových klimatizačních jednotek na ústředí SPÚ 09.08.2016
Rekonstrukce polní cesty C 7 v k.ú. Proseč pod Křemešníkem 09.08.2016
Rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Ondřejov 09.08.2016
Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků a nemovitostí-KPÚ pro Liberecký kraj-část A 09.08.2016
Výstavba polní cesty NC2 v k.ú. Břežany 09.08.2016
Dodání a montáž plastových dveří 08.08.2016
HOZ Semechnice d 08.08.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sudice u Boskovic 08.08.2016
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd 08.08.2016
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA 05.08.2016
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA 05.08.2016
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA - AD 05.08.2016