Smlouva: Smlouva o dílo - Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Svébohy a k. ú. Meziluží

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6507
Datum uzavření smlouvy: 20.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 161 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 455 899,00
Zadávací řízení: Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Svébohy a k. ú. Meziluží

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Svébohy a k. ú. Meziluží

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svébohy a v katastrálním území Meziluží, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy