Smlouva: Smlouva o dílo č. 497-2019-529101 -Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Rudné a Vysoká Pec u Nejdku

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9592
Evidenční číslo: 497-2019-529101
Datum uzavření smlouvy: 07.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 133 740,00
Cena v Kč vč. DPH: 161 825,00
Zadávací řízení: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Rudné a Vysoká Pec u Nejdku

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 497-2019-529101 -Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Rudné a Vysoká Pec u Nejdku

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Rudné a Vysoká Pec u Nejdku - provedení předběžného geologického a hydrologického průzkumu v k. ú. Rudné a Vysoká Pec u Nejdku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace technického řešení při zpracování plánů společných zařízení komplexních pozemkových úprav v uvedených katastrálních území.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy