Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Roseč

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9567
Datum uzavření smlouvy: 09.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 069 210,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 503 744,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Roseč

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Roseč

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Roseč včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy