Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění služeb pro workshop zaměstnanců SPÚ - KPÚ pro Pardubický kraj 12.10.2016
KoPÚ v k.ú. Býkovice u Bořeňovic 10.10.2016
KoPÚ v k.ú. Myslíč 10.10.2016
Polní cesta a ÚSES v k.ú. Koválovice u Tištína - II. etapa 10.10.2016
Polní cesty VC 1 a VVC 10 v k.ú. Postřelmov 10.10.2016
Smlouva o dílo - Komplexníc pozemkové úpravy v k.ú. Běleč u Litně 10.10.2016
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Červená Hora 10.10.2016
Studie odtokových poměrů v k. ú. Lazníčky 10.10.2016
KoPÚ v k.ú. Nedomice s částí k.ú. Všetaty 07.10.2016
KoPÚ v k.ú. Očáry u Dřís s částí k.ú. Všetaty a částí k.ú. Chrást u Tišic 07.10.2016
Odstranění černé skládky z pozemku p. č. 5822 v k. ú. Varnsdorf 07.10.2016
Rámcová smlouva na údržbu nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji - okres Děčín 07.10.2016
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk pod Boubínem 07.10.2016
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunín 07.10.2016
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016_0004 07.10.2016
Údržba nepronajatých pozemků v MSK 2016 – 2. pololetí 07.10.2016
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Obvod východ: okresy Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník a Praha-východ 07.10.2016
Vzdělávací akce - Leadership a motivace zaměstnanců 07.10.2016
Polní cesta C 6 v k. ú. Tuklaty 06.10.2016
Rekonstrukce polní cesty HPC 6 v k.ú. Pesvice 06.10.2016