Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo KoPÚ v k. ú. Střížovice u Snědovic 12.05.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice 11.05.2015
KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strojetice u Podbořan 11.05.2015
Část I - KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Libčevsi a části k.ú.Libčeves 07.05.2015
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr a části k.ú. Kaštice a Chmelištná 07.05.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mlýnice u Červené Vody a k.ú. Mlýnický Dvůr 07.05.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mrlínek 07.05.2015
Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Rankov u Trhových Svinů 04.05.2015
Komplexní pozemkové úpravy Doly 29.04.2015
Komplexní pozemkové úpravy Pokřikov 29.04.2015
Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Branišov u Dubného 28.04.2015
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a AD 1. Rekonstrukce polní cesty HPC1 s doplněním zeleně v k.ú. Arnoltice 2. PRŮLEH 1 a PŘÍKOP 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová, 3. Polní cesta C2 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová 22.04.2015
Smlouva o vytvoření projektové dokumentace a provedení autorského dozoru (nepodléhalo uveřejnění dle zákonu o registru smluv) 22.04.2015
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Okna v Podbezdězí 17.04.2015
Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krupá 16.04.2015
Komplexní pozemkové úpravy Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice 16.04.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nesuchyně 16.04.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vnorovy a Lidéřovice na Moravě 16.04.2015
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Lanžov a Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova 16.04.2015
část 1: KoPÚ Šebestěnice – návrhové práce a DKM 09.04.2015