Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9598
Evidenční číslo: 613-2019-525204
Datum uzavření smlouvy: 12.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 645 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 991 055,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven dle podrobnějšího členění, které odpovídá přesně náležitostem uvedeným v příloze k vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy