Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Choustnicko 28.03.2017
JPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Vodní Újezd 28.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Lahovice u Libčevsi 28.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kolešov s částí k.ú. Strojetice u Podbořan 28.03.2017
Milevsko 28.03.2017
Oprava střechy Svádovská ul. 150 – oprava střešního pláště 28.03.2017
Realizace společných zařízení v k.ú. Tatenice a Lubník 28.03.2017
Zpracování znaleckých posudků pro potřeby KPÚ pro MSK 2017 – část pozemků a věcných břemen 28.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice 27.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužany u Přeštic 27.03.2017
Nástroj pro komunikaci s registry 27.03.2017
Protierozní opatření k.ú. Ledčice - technický dozor 27.03.2017
Studie odtokových poměrů v k.ú. Dožice, v k.ú. Starý Smolivec a v k.ú. Radošice 27.03.2017
TDS pro realizaci polních cest B7 a B9 v k.ú. Horní Slatina a rekonstrukci polní účelové komunikace C25 HPC a C26 HPC v k.ú. Tušť 27.03.2017
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ Smilovice u Třince 27.03.2017
Geodetické služby - Výzva č. 289/2017 24.03.2017
Protierozní opatření k.ú. Ledčice 24.03.2017
Část 2 Technický dozor stavebníka na stavbě polních cest HC6 v k.ú. Hřibojedy a HC2 v k.ú. Dubenec 23.03.2017
Chrastavice 23.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice 23.03.2017