Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta č. 9 Česká Čermná

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9757
Evidenční číslo: 765-2019-514101
Datum uzavření smlouvy: 06.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 678 981,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 661 567,00
Zadávací řízení: Polní cesta č. 9 Česká Čermná

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta č. 9 Česká Čermná

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba polní cesty v k.ú. Česká Čermná o celkové délce 0,595 km, kategorie P 4/30, v šíři 3,5 m jízdní pás + 2x0,25 m zpevněné krajnice. V celé délce bude kryt z asfaltobetonu. Součástí realizace je výhybna, sjezdy na okolní pozemky a napojení na stávající polní cesty.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy